Καλάθι

A. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας αντιμετωπίζεται από την Εταιρεία ως μέγιστη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύουν.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η Εταιρεία «DIRTY LAUNDRY Α.Ε. », με το διακριτικό τίτλο «DIRTY LAUNDRY», που εδρεύει Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής (οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 40-42), στην Ελλάδα (996764098 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών), Αρ. ΓΕΜΗ: 157637102000, τηλ.: 2169001178

1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε

• Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών σας με την Εταιρεία, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός, dirty-laundry.gr (πλήρες ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, ο αριθμός σταθερού ή κινητού σας τηλέφωνου, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση). Στην περίπτωση που επιλέξετε η πληρωμή σας να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, το dirty-laundry.gr σας κατευθύνει στην ασφαλή σελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας. Ως εκ τούτου το ονοματεπώνυμο του κατόχου, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας, καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας δεν συλλέγονται, ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας μέσω της υπηρεσίας Eurobank Payment Links η Dirty Laundry A.E. γνωστοποιεί και διαβιβάζει στη συνεργαζόμενη τράπεζα (Eurobank), μόνο για τον σκοπό χρήσης της υπηρεσίας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τον αριθμό της παραγγελίας καθώς και το ποσό της πληρωμής. Στη συνέχεια, διαμέσου του συνδέσμου που θα λάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο από την Eurobank, θα κατευθυνθείτε στην ασφαλή σελίδα πληρωμής της συνεργαζόμενης τράπεζας. Ως εκ τούτου το ονοματεπώνυμο του κατόχου, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας, καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας δεν συλλέγονται, ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία.

• Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα dirty-laundry.gr. ή με την συμπλήρωση από εσάς της κάρτας “Keep Ιn Touch"  (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη/Περιοχή, Τ.Κ, Κινητό Τηλέφωνο, E-mail, Ημερομηνία γεννήσεως).

• Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, αν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στο dirty-laundry.gr χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook). Στην περίπτωση αυτή συλλέγουμε τυχόν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εγγραφή ή σύνδεση σας, για τις οποίες έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, όπως το ονοματεπώνυμο σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η συλλογή άλλων πληροφοριών ενδέχεται να εξαρτάται από τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, οπότε παρακαλούμε να μελετήσετε την πολιτική απορρήτου του εν λόγω παρόχου.

• Κατά την επίσκεψης σας στο dirty-laundry.gr, συλλέγονται αυτόματα η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης, η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση), ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, o τύπος προγράμματος περιήγησης και οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε και το username σας.

2. Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε

• Για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας και την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας, σχετικών με την παραγγελία σας.
• Για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω email, SMS ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων σχετικά με νέα προϊόντα και γενικές προσφορές, εφόσον μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για τον σκοπό αυτό.
• Για τεχνικούς λόγους, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια σε επιθέσεις και την κακόβουλη χρήση.
• Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών της Εταιρείας, ή εφόσον υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση.
Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων σας
Η Εταιρεία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας σχετικά με την παραγγελίας σας και για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια σε επιθέσεις και την κακόβουλη χρήση.

Εφόσον μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, προκειμένου να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά σχετικά με νέα προϊόντα και γενικές προσφορές, θα τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα δεν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας (βλ. παρακάτω, στην παράγραφο «Τα δικαιώματά σας»).
Εφόσον δεν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, προκειμένου να λαμβάνετε εμπορικές επικοινωνίες από την Εταιρεία μας, θα διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας από την κείμενη νομοθεσία να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα.  

3. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και ακολουθεί διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια, τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων SSL (SecureSocketLayer). Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών δεδομένων-στοιχείων από και προς το  dirty-laundry.gr. Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα, τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής/ προπληρωμένης κάρτας σας καταχωρούνται απευθείας στα ασφαλή συστήματα της συνεργαζόμενης τράπεζας και όχι από την Εταιρεία.

4. Διαβίβαση σε τρίτους

Τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρείες, μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας ως εκτελούντες επεξεργασία, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, ιδίως δε προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Οι εν λόγω εταιρείες λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας με την Εταιρεία μας και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό επεξεργασίας, θα σας γνωστοποιήσουμε προηγουμένως τη σχετική διαβίβαση.

5. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter της Εταιρείας απευθύνονται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό.

6. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Εταιρία τηλεφωνικώς, στο (+30) 2102821222, ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση customercare@dirty-laundry.gr
ή/και με έγγραφο αίτημα σας που μπορείτε να υποβάλετε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εταιρείας.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας το συντομότερο δυνατό από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σας σχετικού δικαιώματος ή/και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας.
Ειδικότερα για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το link “Unsubscribe” και τις σχετικές οδηγίες που ενσωματώνονται σε κάθε επικοινωνία μας μαζί σας.

Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή υποχρέωση της Εταιρείας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 2106475600, fax: 2106475628)

B. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον χρήστη όταν επισκέπτεται μια ιστοσελίδα μέσω υπολογιστή, κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής και αναγνωρίζουν τη συσκευή αυτή σε μελλοντικές επισκέψεις. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές του χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη. Αυτά τα αρχεία επιτελούν διάφορες λειτουργίες. Μεταξύ άλλων θυμούνται τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη, βοηθούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας και επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στον εκάστοτε χρήστη. Σημειώνεται ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στις ηλεκτρονικές συσκευές των χρηστών (ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές) αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές.

Τα cookies μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

1. Απολύτως απαραίτητα Cookies

Αυτά τα αρχεία είναι απαραίτητα ώστε η ιστοσελίδα να μπορεί να παράσχει υπηρεσίες που ζητάει ο χρήστης, όπως το να θυμάται τα προϊόντα που έχει προσθέσει στο καλάθι αγορών του.

2. Cookies Απόδοσης

Τα cookies αυτής της κατηγορίας συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται μαζί με τα δεδομένα άλλων χρηστών και βοηθούν στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα αυτή η κατηγορία cookies μας βοηθά να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες εντοπίζουν, περιηγούνται και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και μας υποδεικνύουν σημεία στα οποία υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, όπως η περιήγηση, η εμπειρία πώλησης και οι διαφημιστικές καμπάνιες. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα cookies δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί ο χρήστης.

3. Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies θυμούνται επιλογές του χρήστη, όπως η γλώσσα ή οι παράμετροι έρευνας όπως το μέγεθος, το χρώμα ή η γραμμή του προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να απολαμβάνει κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας μία εμπειρία πιο συμβατή με τις επιλογές του και μας βοηθούν να κάνουμε τις επισκέψεις του πιο ευχάριστες. Οι πληροφορίες αυτές επίσης συγκεντρώνονται μαζί με πληροφορίες άλλων χρηστών σε μία ανώνυμη βάση με σκοπό να βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

4. Cookies προσανατολισμού & Διαφημιστικά cookies

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης με σκοπό να εμφανίσουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Θυμούνται τις σελίδες που έχει επισκεφθεί ο χρήστης και τις πληροφορίες που έχει μοιραστεί με τρίτους, όπως για παράδειγμα διαφημίσεις.
Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή («webbrowser»), ώστε να εμποδίζει την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του. Στον τομέα «βοήθεια» του φυλλομετρητή παρέχονται συνήθως λεπτομέρειες για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να διαχειριστεί την ρύθμιση των cookies.Γ. Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Ενημέρωση Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ: Αντίγραφο της ενημέρωσης μπορείτε να ζητήσετε από την Διεύθυνση Προσωπικού της Εταιρείας (Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 40-42, 143 42, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής).

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

«DIRTY LAUNDRY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DIRTY LAUNDRY Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 40-42, με ΑΦΜ 996764098 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ. 210 6173107.

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε την λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, ή αυξημένες ανάγκες ασφαλείας, όπως στις αίθουσες έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων του δικτύου των καταστημάτων λιανικής, στις ράμπες φόρτωσης/εκφόρτωσης, στους διαδρόμους αποθήκευσης, στους χώρους συσκευασίας και των γραφείων, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα στις πύλες εισόδου, στα σημεία εναπόθεσης υλικών, στα σημεία βοηθητικών εγκαταστάσεων, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.
  • Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση mfotopoulou@sarantisgroup.com; ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

    7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

    Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 647 5600.

>